Menu Zamknij

WroMigrant: zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE (cz. 1)

Składam wniosek o zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE. Jednym z warunków jest 5-letni nieprzerwany pobyt w Polsce. Jak prawidłowo obliczyć mój pobyt? 

Aby prawidłowo obliczyć nieprzerwany pobyt w Polsce, należy sumować okresy ze wszystkich swoich poprzednich dokumentów pobytowych, jednocześnie uwzględniając kilka kryteriów:

  • “Nieprzerwany pobyt” oznacza, że w ciągu 5 ostatnich lat przebywaliśmy poza granicami RP łącznie nie więcej niż 10 miesięcy oraz żaden pojedynczy pobyt poza RP nie przekraczał 6 miesięcy;
  • Do 5-letniego okresu nie doliczamy wiz wydanych w celach humanitarnych lub pobytów w celu nauki;
  • Do 5-letniego okresu wliczamy tylko połowę okresu pobytu na podstawie wizy lub zezwolenia na pobyt czasowy na studia lub odbywania szkolenia zawodowego. Czyli, jeśli studiowaliśmy na podstawie wizy wydanej w celu studiów 12 miesięcy, pobyt ten liczy się jako 6 miesięcy. 

WAŻNE: W przypadku zezwolenia na pobyt, patrzymy na to, jaki cel jest wpisany w decyzji. Na przykład jeśli byłeś/aś zatrudniony/na, ale zezwolenie na pobyt było wydane z celem na studia – wliczamy tylko połowę tego okresu.

Pamiętaj, że do 5-letniego okresu wliczamy również okres pobytu w ruchu bezwizowym.

Przewiń do góry