Menu Zamknij

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego z siedzibą we Wrocławiu (50-159), pl. Dominikański 6, (dalej: Administrator), e-mail: info@wcrs.wroclaw.pl, tel. 71 772 49 00. 

Dane kontaktowe Inspektora Danych Osobowych: e-mail: IOD@wcrs.wroclaw.pl

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji mailowej oraz ewentualnych kontaktów z Panią/Panem, na podstawie dobrowolnie podanych przez Panią/Pana danych (art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO). 

W związku z tym, że w ramach korespondencji z Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego zostały przekazane przez Panią/Pana dane osobowe, przysługuje Pani/Panu prawo:

  1. dostępu do treści tych danych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  2. wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Zgodę na przetwarzanie danych może Pani/Pan cofnąć poprzez kontakt z Administratorem na wskazane dane kontaktowe. 

Przewidywane kategorie odbiorców Pani/Pana danych to: adresaci/nadawcy korespondencji z Panią/Panem, Inspektor Ochrony Danych u Administratora, kadra kierownicza Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego, pracownicy Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego obsługujący działania WIELOKULTURY, Administrator Systemu Informatycznego. 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu. 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w korespondencji z Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego jest dobrowolne, przy czym w przypadku, gdyby w związku z prowadzoną z nami korespondencją lub kontaktami doszłoby do powstania innego celu lub podstawy przetwarzania danych osobowych, zostanie Pani/Pan o tym odrębnie powiadomiony. 

Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres 1 miesiąca po zakończeniu korespondencji lub kontaktów z Panią/Panem, z zastrzeżeniem akapitu powyżej.

Przewiń do góry