Menu Zamknij

Idea

Wielokultury

Wielokulturowość jest zjawiskiem wyrażanym w liczbie pojedynczej. My zaś mówimy o wielokulturach w liczbie mnogiej, bo nie ma jedynego właściwego wyjaśnienia wszystkich zjawisk kulturowych, które przecież podlegają ciągłym zmianom i są bardzo dynamiczne. Wielokultury przenikają się wzajemnie, tworząc całą sieć powiązań. Określamy też te zjawiska słowem nieskomplikowanym, łatwym do zapamiętania i wymówienia – również dla osób, które dopiero uczą się języka polskiego.

Człowiek jako mikrokultura

Wielokultury rozumiemy także w skali mikro. Każdy człowiek jest swoistą mikrokulturą, wielobarwną istotą, funkcjonującą w wielu kulturach jednocześnie i mającą jedyny w swoim rodzaju system wartości, który wpływa na jej zachowanie i sposób komunikacji. Chcemy poprzez nasze działania ułatwiać grupom i pojedynczym mieszkańcom Wrocławia zrozumienie siebie samych, siebie nawzajem, umożliwić i usprawnić dialog oraz współpracę.

Dialog międzykulturowy

Mogą w tym pomóc pytania, które zadajemy sobie i innym podczas naszych działań, np.: kim jestem? skąd pochodzę? w jakich kulturach funkcjonuję obecnie? co myślę o innych? jak się komunikuję? jak mogę lepiej reagować w sytuacjach odmiennych kulturowo? jak tworzyć różnorodną społeczność opartą na szacunku i współpracy?

Cel naszych działań

Naszym celem jest wrocławianin świadomy swojej mikrokulturowości. Także zdający sobie sprawę ze swoich stereotypów i uprzedzeń wobec innych kultur, gotowy reagować na przemoc wynikającą z niewiedzy o innych, ale przede wszystkim umiejący rozmawiać mimo różnic i posiadający odpowiednią wiedzę o podstawowych zjawiskach związanych z różnorodnością kulturową współczesnego Wrocławia i świata. Dzięki podniesieniu wiedzy o sobie i innych łatwiej jest współpracować, a tym samym budować kapitał społeczny naszego miasta i razem stawać wobec wyzwań, które niosą ze sobą zmiany w świecie.

Korzyści dla wrocławian

Każdy z nas jest inny i jedyny w swoim rodzaju. Jeśli poznamy i zaakceptujemy naszą różnorodność, staniemy się bardziej otwarci, a jednocześnie poczujemy się bezpieczniej i pewniej ze sobą. Nie będziemy obawiali się mówić otwarcie o tym, co nam przeszkadza, a tym samym zapobiegać możliwym konfliktom już w zarodku. Dzięki temu Wrocław staje się miastem otwartym i przyjaznym dla każdego.

Przewiń do góry