Menu Zamknij

Finał Brexitu – Dzisiaj Wielka Brytania oficjalnie opuści Unię Europejską

Umowa o wyjściu z Unii została już zatwierdzona przez Parlament Europejski w Brukseli. W głosowaniu 621 europosłów było za, 49 przeciw, a 13 wstrzymało się od głosu. Nie jest to jednak jednoznaczne z zakończeniem procesu Brexitu, ten będzie trwał prawdopodobnie jeszcze przez 11 miesięcy. Porozumienie przewiduje bowiem możliwość wydłużenia albo skrócenia okresu przejściowego, w zależności od potrzeb.

W praktyce od 1 lutego Wielka Brytania nie będzie już członkiem Unii Europejskiej. Nie wpłynie to jednak na uczestnictwo Zjednoczonego Królestwa w jednolitym unijnym rynku, z którym wiąże się między innymi swoboda przepływu osób, unia celna, a także konieczność uiszczania składek na rzeczy unijnego budżetu oraz podlegania orzeczeniom Trybunału Sprawiedliwości UE. Przedstawiciele Wielkiej Brytanii nie będą od lutego zasiadać w instytucjach unijnych, a samo państwo pozostanie członkiem UE bez prawa głosu.
Okres przejściowy będzie czasem na przeprowadzenie negocjacji dotyczących porozumień handlowych i przyszłych relacji między Wielką Brytanią a Unią Europejską. Wyspiarskie państwo będzie musiało opracować nowy system imigracyjny oraz uregulować kwestię bezpieczeństwa, ruchu lotniczego czy rybołówstwa.

Ważną informacja dla migrantów i migrantek z Unii Europejskiej przebywających na terenie Wielkiej Brytanii jest konieczność złożenia do czerwca 2021 r. wniosku o status osoby osiedlonej. Status ten mogą uzyskać także osoby, które przyjadą do Wielkiej Brytanii w okresie przejściowym. Wjazd do kraju odbywać się będzie na dotychczasowych zasadach: bez konieczności przedstawienia wizy przy wjeździe na terytorium kraju. Ważne na obecnych zasadach pozostają także Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, narodowe prawa jazdy, roaming telefoniczny czy dokumenty dla zwierząt.

Źródło zdjęcia.

Przewiń do góry