Menu Close

Social Advisor to the Mayor of Wroclaw for Tolerance and Counteracting Xenophobia

Zdjęcie Bartłomieja CiążyńskiegoW styczniu 2019 roku Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk powołał Doradcę Społecznego Prezydenta Wrocławia ds. tolerancji i przeciwdziałania ksenofobii. Jest nim Bartłomiej Ciążyński – prawnik, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, radny z klubu „Sojusz dla Wrocławia”.

Do zadań Doradcy należy:

  1. prowadzenie kampanii informacyjnych na rzecz tolerancji, otwartości, różnorodności, równości i sprawiedliwości społecznej;
  2. współpraca z organizacjami pozarządowymi, komórkami organizacyjnymi Urzędu Miejskiego Wrocławia, miejskimi jednostkami organizacyjnymi i innymi podmiotami na polu przeciwdziałania ksenofobii i różnym objawom dyskryminacji;
  3. proponowanie rozwiązań prawnych i organizacyjnych legislacyjnych w przedmiocie przeciwdziałania ksenofobii i dyskryminacji;
  4. promowanie szkoleń, debat i akcji edukacyjnych z zakresu przeciwdziałania ksenofobii i dyskryminacji;
  5. podejmowanie skutecznych działań w eliminacji i ograniczaniu skutków działań ksenofobicznych i dyskryminacyjnych występujących we Wrocławiu.

Doradca przyjmuje w Urzędzie Miejskim Wrocławia, Sukiennice 9 (pokój 204), po uprzednim umówieniu spotkania mailowo na adres: bartlomiej.ciazynski@rada.wroc.pl

Przewiń do góry