Menu Zamknij

Tożsamość i edukacja patriotyczna

To program realizowany przez organizacje pozarządowe. Obejmuje on działania edukacyjne skierowane do młodzieży oraz do osób pracujących z dziećmi i młodzieżą. Ich celem jest stworzenie warunków dla rozwoju dialogu w ramach edukacji społecznej i patriotycznej oraz kształtowanie postaw społecznych, opartych na solidarności, aktywności społecznej i obywatelskiej, a także współpracy, otwartości i szacunku wobec przedstawicieli innych narodów i kultur.

Ogólne działania

W ramach programu organizowane są debaty, spotkania z autorytetami, konferencje, warsztaty, szkolenia, działania edukacyjne wśród młodzieży, w tym w grupach formalnych i nieformalnych oraz wśród liderów tych grup.

Metoda

W 2018 roku zrealizowano następujące projekty: „Patriotyzm dialogu” (Fundacja Obserwatorium Społeczne), „Cafe Polonia” (Fundacja Nowa Szkoła), „Wrocławskie Oblicza Patriotyzmu” (Stowarzyszenie Różnorodności Społecznej Up-Date), VIII Festiwal Kultury Światowej DOM OJCZYSTY (Europejskie Stowarzyszenie Miłośników Nauki i Kultury PROGRESSIO).

Więcej informacji o projektach znajduje się na stronach organizacji pozarządowych

Dla kogo?

Projekt jest skierowany do dzieci, młodzieży, nauczycieli, pedagogów i liderów młodzieżowych oraz zainteresowanych wrocławian


Organizator: Organizacje pozarządowe
Finansowanie: Współfinansowanie, Gmina Wrocław
Język: polski
Termin: cyklicznie
Kontakt: organizacje pozarządowe

Przewiń do góry