Menu Zamknij

Targi Edukacji Międzykulturowej

Targi Edukacji Międzykulturowej to coroczne wydarzenie, które odbywa się we Wrocławiu od 2014 roku. Celem Targów jest promowanie i rozwijanie kompetencji międzykulturowych oraz dobrych praktyk międzykulturowych we wrocławskich placówkach edukacyjnych. W wydarzeniu biorą udział organizacje pozarządowe i instytucje, które wspierają edukację na rzecz otwartości, wzajemnego szacunku i dialogu. Prezentują one swoje nowatorskie działania, projekty i oferty edukacyjne dla dzieci i młodzieży.

Ogólne działania

Prezentacje, wykłady, dyskusje z ekspertami z Polski i zagranicy.

Metoda

Uczestnicy targów mogą zapoznać się z aktualną ofertą organizacji pozarządowych, a także usłyszeć wystąpienia zaproszonych gości – badaczy i reprezentantów środowisk kulturowych z Polski i innych krajów europejskich. Część konferencyjna obejmuje m.in. dyskusje panelowe, wystąpienia przedstawicieli społeczności lokalnej oraz przedstawicieli mniejszości narodowych i etnicznych, którzy mieszkają we Wrocławiu. Podczas targów wygłaszane są także wykłady na tematy budowania otwartego społeczeństwa oraz prowadzenia zajęć kształtujących postawę otwartości wśród dzieci i młodzieży. Na targach można w nieformalnej atmosferze (przy kawie i herbacie) poznać wzajemnie swoje potrzeby edukacyjne, nawiązać współpracę i zbudować relacje na przyszłość, a także wziąć udział w części artystycznej – występach zespołów muzycznych, tanecznych i teatralnych.

Dla kogo?

Ambasadorzy Dialogu, nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, psychologowie, edukatorzy, przedstawiciele mniejszości narodowych i etnicznych, dyrektorzy szkół oraz przedszkoli.

Korzyści z uczestnictwa

  • możliwość poznania aktualnej oferty organizacji pozarządowych w zakresie rozwijania kompetencji międzykulturowych we Wrocławiu,
  • szansa na poznanie nowych, ciekawych partnerów do projektów,
  • podniesienie swojej wiedzy na temat aktualnych trendów edukacyjnych w zakresie edukacji międzykulturowej.

Najbliższa edycja odbędzie się w dniach 23 – 24 września 2020 roku.


Organizator: Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego (Zespół Dialogu Międzykulturowego), Regionalne Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej we Wrocławiu, Biuro Łącznikowe Wolnego Państwa Saksonia we Wrocławiu, Uniwersytet Wrocławski
Finansowanie: Gmina Wrocław, Regionalne Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej we Wrocławiu, Biuro Łącznikowe Wolnego Państwa Saksonia we Wrocławiu
Język: polski, angielski, niemiecki
Termin: corocznie
Kontakt: wielokultury@wcrs.wroclaw.pl

Przewiń do góry