Menu Zamknij

Projekt „Sztafeta Szkół – Stop Mowie Nienawiści”

Przeciwdziałanie mowie nienawiści jest ważnym zadaniem każdej społeczności. Nie ma zgody na mowę nienawiści w naszym mieście. „Sztafeta Szkół – Stop Mowie Nienawiści” jest miejskim projektem edukacyjnym, który powstał w październiku 2014 roku. Jego celem jest uświadomienie, czym jest mowa nienawiści, dyskryminacja i przemoc z nienawiści, uwrażliwienie młodzieży na ich obecność, a także zapobieganie ich występowaniu w przestrzeni szkoły oraz w przestrzeni publicznej.

Ogólne działania

Projekt obejmuje wykłady, warsztaty, szkolenia, które są dopasowane do określonych odbiorców w placówkach edukacyjnych.

Metoda

Udział w projekcie jest dobrowolny, a każda szkoła, która w nim uczestniczy przekazuje zaproszenie do udziału kolejnej szkole (tzw. „nominacja”). Ponadto, szkoły przekazują sobie „złoty wałek”, który ma symbolizować usuwanie mowy nienawiści z terenu szkoły.

W każdej placówce podpisywana jest Deklaracja Stop Mowie Nienawiści oraz przeprowadzane jest szkolenie dla kadry pedagogicznej i innych pracowników szkół na temat symboliki mowy nienawiści oraz jej prawnych i psychologicznych skutków. Od 2018 roku wykład współprowadzi przedstawiciel Policji.

Ponadto, w ramach projektu szkoła może skorzystać z oferty szkoleń antydyskryminacyjnych dla uczniów, nauczycielek i nauczycieli, rodziców i innych. 

W trakcie szkoleń rozdawane są także materiały informacyjne i promujące adres e-mail stopmowienienawisci@wcrs.wroclaw.pl, za pośrednictwem którego można zgłaszać przejawy mowy nienawiści w przestrzeni Wrocławia.

Dla kogo?

Projekt jest skierowany do wrocławskich szkół podstawowych i średnich: uczniów i uczennic, nauczycieli, pracowników administracyjnych i porządkowych, pedagogów i psychologów szkolnych, rodziców.


Organizator: Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego (Zespół Dialogu Międzykulturowego). Współpraca: Policja, Wrocławskie Centrum Integracji
Współpraca: Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych we Wrocławiu, Dolnośląska Policja, Wrocławskie Centrum Integracji
Finansowanie: Gmina Wrocław
Język: polski
Termin: cyklicznie
Kontakt: wielokultury@wcrs.wroclaw.pl
Lista szkół: lista_szkol.sztafeta

Przewiń do góry