Menu Zamknij

Edukacja w Miejscach Pamięci

Celem projektu „Edukacja w Miejscach Pamięci” jest umożliwienie wrocławskiej młodzieży odwiedzenie miejsc pamięci i poznania różnorodnych form upamiętniania – ważnych zarówno dla polskiej świadomości historycznej, jaki i reprezentantów innych narodów oraz grup etnicznych i kulturowych. Bardzo ważnym elementem projektu jest kształtowanie postawy refleksyjnej wobec historii: uwrażliwienia na przemoc i wykluczenia oraz pokazania skutków nietolerancji wobec innych tradycji, przekonań i religii.

Ogólne działania

Warsztaty, przedwyjazdowe i powyjazdowe dyskusje oraz wyjazdy do miejsc pamięci, skierowane do odpowiednich grup wiekowych.

Metoda

Projekt zakłada wyjazdy do miejsc pamięci wybranych pod kątem grup wiekowych. Uczniowie szkół podstawowych odwiedzają m.in. dzielnicę Wzajemnego Szacunku oraz Muzułmańskie Centrum Kulturalno–Oświatowe we Wrocławiu. Starsi uczniowie – Gross-Rosen, Bełżec, Auschwitz lub inne miejsca Zagłady. Program przewiduje wcześniejsze przygotowanie uczniów do wyjazdów. Odbywają się zajęcia i warsztaty, na których poznawana jest historia miejsc, dyskusja o tolerancji, jej braku oraz idących za tym konsekwencjach. Ponadto uczniowie zwiedzają przy tej okazji miejsca ukazujące pozytywną moc sprawczą współpracy np. kopalnię soli w Wieliczce.

Więcej informacji o ofercie:

https://www.wroclaw.pl/edukacja-w-miejscach-pamieci-01

Dla kogo?

Projekt jest skierowany do uczniów i uczennic szkół podstawowych i średnich oraz nauczycieli wrocławskich szkół.


Organizator: Departament Edukacji Urzędu Miasta Wrocławia, Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, wrocławskie placówki edukacyjne
Dofinansowanie: Gmina Wrocław
Język: polski
Termin: cyklicznie
Informacje: www.wroclaw.pl/edukacja-w-miejscach-pamieci-01

Przewiń do góry