Menu Zamknij

Ambasadorzy Dialogu

Ambasadorzy Dialogu to miejski projekt edukacyjny, którego celem jest podnoszenie kompetencji międzykulturowych, pogłębianie zainteresowania tematyką otwartości, przeciwdziałanie dyskryminacji, rozwijanie atmosfery dialogu w placówkach edukacyjnych wśród kadry pedagogicznej.

Ogólne działania

Projekt obejmuje warsztaty, wyjazdy i wizyty studyjne, konferencje.

Metoda

Ambasadorzy Dialogu pełnią rolę reprezentantów swojej instytucji, biorąc udział w warsztatach, wyjazdach i wizytach studyjnych organizowanych przez Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego, podczas których wymieniają się dobrymi praktykami, a także zdobywają wiedzę i inspirację do nowych działań. Uczestnicy projektu uzyskują wsparcie w sytuacjach trudnych edukacyjnie i międzykulturowo poprzez kontakt ze specjalistami, organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami edukacyjnymi w kraju i za granicą.

Dla kogo?

Projekt jest skierowany do osób pracujących we wrocławskich placówkach edukacyjnych: nauczycielek i nauczycieli, edukatorek i edukatorów, pracowników świetlic, biblioteki innych.

Korzyści z uczestnictwa

Nauczyciele/wychowawcy:

  • dostęp do aktualnej wiedzy dotyczącej dialogu międzykulturowego, przeciwdziałania dyskryminacji, metod uczenia otwartości i szacunku wobec drugiego człowieka, rozwiązywania konfliktów i metod komunikacji,
  • kontakt ze specjalistami, organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami oferującymi działania edukacyjne,
  • pierwszeństwo udziału w atrakcyjnych szkoleniach i spotkaniach specjalistycznych,
  • wsparcie w sytuacjach trudnych edukacyjnie i kulturowo.

Szkoły/przedszkola/inne placówki

Dzięki obecności Ambasadora Dialogu instytucja edukacyjna zyskuje specjalistę, który potrafi interweniować w sytuacjach trudnych komunikacyjnie czy kulturowo, a także organizować ciekawe wydarzenia. Rozwijane są przez to kompetencje międzykulturowe nauczycieli i wychowawców, a pośrednio również wszystkich uczniów, dzieci i ich rodziców. Instytucja edukacyjna zyskuje dostęp do nowych metod pracy z dziećmi i młodzieżą, nowych ofert edukacyjnych oraz lokalnych, krajowych i międzynarodowych partnerów. Dzięki temu może osiągać lepsze efekty swoich dotychczasowych projektów lub zainicjować nowe rozwiązania odpowiadające aktualnym wyzwaniom w pracy pedagogicznej.

Grupa Ambasadorów Dialogu liczy już 220 osób. Do grupy można dołączyć w każdym momencie roku szkolnego. Nie ma ograniczeń co do liczby Ambasadorów w danej placówce. Zapisy odbywają się przez formularz zgłoszeniowy.


Organizator: Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego (Zespół Dialogu Międzykulturowego)
Finansowanie: Gmina Wrocław
Język: polski 
Termin: cyklicznie
Zapisy: formularz 
Lista szkół: lista_szkol_ambasadorzy

 

Przewiń do góry