Menu Zamknij

Dołącz do zespołu WroMigrant!

WroMigrant – to miejskie punkty informacji i aktywności migrantów/ek prowadzone przez Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego. W punktach WroMigrant udzielamy praktycznych informacji oraz nieodpłatnych porad prawnych dla migrantów i migrantek zarówno już mieszkających, jak i dopiero przyjeżdżających do Wrocławia. 

Poszukujemy do naszego zespołu WroMigrant specjalisty ds. informacji i wsparcia dla migrantów/ek. Jeżeli masz doświadczenie w pracy z migrantami/kami w zakresie poradnictwa prawno-informacyjnego, znasz biegle język angielski (mile widziana także znajomość języka ukraińskiego lub rosyjskiego), jesteś otwarty na inne kultury i lubisz pracę z ludźmi, zapraszamy do aplikowania!

Kluczowe kompetencje i umiejętności

 1. wykształcenie wyższe
 2. znajomość języków obcych (angielski biegły w mowie i piśmie, mile widziana także znajomość języka ukraińskiego lub/i rosyjskiego)
 3. doświadczenie w pracy z migrantami/kami (obsługa informacyjna, poradnictwo, konsultacje)
 4. umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów, krytycznego weryfikowania informacji i szybkiego uczenia się
 5. proaktywność, odpowiedzialność za powierzone zadania i rzetelność
 6. empatia i wrażliwość na inne kultury

Dodatkowe kompetencje i umiejętności

 1. umiejętność wykorzystywania nowoczesnych narzędzi informacyjnychi komunikacyjnych
 2. umiejętność przygotowywania materiałów informacyjno-promocyjnych
 3. umiejętność organizacji warsztatów i szkoleń
 4. samodzielność i kreatywność, zarządzanie projektami
 5. znajomość zagadnień formalno-prawnych dotyczących pobytu obcokrajowców w Polsce

Zakres realizowanych zadań

 1. Wsparcie informacyjno-konsultacyjne dla obcokrajowców w punkcie WroMigrant dotyczące spraw urzędowych i różnych aspektów życia codziennego we Wrocławiu (konsultacje osobiste, telefoniczne lub email).
 2. Wykonywanie czynności organizacyjnych przy szkoleniach i warsztatach podnoszących kompetencje obcokrajowców.
 3. Opracowywanie treści materiałów informacyjno-edukacyjnych dla obcokrajowców.
 4. Przygotowywanie bieżących materiałów informacyjno-promocyjnych na potrzeby strony internetowej oraz mediów społecznościowych, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb informacyjnych obcokrajowców w języku polskim, ukraińskim  i angielskim, w tym tłumaczenie.
 5. Kreowanie działań i korzystanie z narzędzi wspierających procesy adaptacyjne migrantów/ek w nowym środowisku w odpowiedzi na zidentyfikowane potrzeby.
 6. Bieżąca współpraca z instytucjami, urzędami, organizacjami pozarządowymi w realizacji powierzonych zadań.

Co oferujemy?

 – ciekawą i inspirującą pracę w wielokulturowym środowisku

– możliwość  kreowania i realizacji projektów wspierających adaptację obcokrajowców

– możliwość rozwoju osobistego (szkolenia, warsztaty i wyjazdy) oraz pasji związanych z   

  działaniami międzykulturowymi

– pracę w przyjaznym zespole

Forma umowy

Umowa cywilno-prawna (zlecenie)

Zgłoszenia

CV wraz z listem motywacyjnym oraz z załączoną poniżej klauzulą informacyjną należy przesłać mailowo na adres wromigrant@wcrs.wroclaw.pl z dopiskiem „WroMigrant-praca” do dnia 28.08.2020 r. do godz. 12.00.

Klauzula-informacyjna_praca

Przewiń do góry