Menu Zamknij

„Dobre słowo” – kampania miejska na rzecz przeciwdziałania mowie nienawiści we Wrocławiu

Przeciwdziałać mowie nienawiści odwołując się nie do zakazów i nakazów, lecz pozytywnych słów i haseł. Dotrzeć do  jak najszerszego grona odbiorców – w tym do osób, które są podatne na radykalizację. Oto główne cele miejskiej kampanii „Dobre słowo”, którą planujemy przeprowadzić w 2020 roku wraz z licznymi instytucjami miejskimi i organizacjami pozarządowymi. Dzisiaj spotkaliśmy się po raz drugi i wypracowaliśmy konkretne propozycje. Wkrótce przedstawimy szczegóły dalszych działań.

Kampania polega na przeprowadzeniu szeregu działań, których celem jest przeciwdziałanie mowie nienawiści we Wrocławiu. Istotny jest przy tym pozytywny przekaz kampanii, który ma stanowić alternatywę dla działań opierających się na zakazach i nakazach. Do celów kampanii należy także dotarcie do jak najszerszego grona odbiorców – w tym do osób, które są podatne na radykalizację.

Jednostką koordynującą przedsięwzięcie jest Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego (Wielokultury Wrocław) we współpracy z Fundacją Dom Pokoju. Na pierwszym spotkaniu z instytucjami miejskim oraz organizacjami pozarządowymi, które odbyło się 23 października b.r., przedstawiono pierwsze pomysły i inspiracje
na przeprowadzenie kampanii. Na drugim spotkaniu, które miało miejsce 5 grudnia b.r., zostały wypracowane konkretne propozycje oraz podane wstępne terminy realizacji.   

Wybór hasła „Dobre Słowo” został podyktowany przekonaniem, że jest ono uniwersalne, proste i mogące trafić do różnych grup społecznych. Ponadto, jest elastyczne, łatwo adaptowalne do obecnych już w mieście pozytywnych nazw (np. „Dobry wieczór
we Wrocławiu – Dobre słowo we Wrocławiu) oraz mające potencjał do wykorzystania
w przestrzeni miejskiej (np. Strefa Dobrego Słowa).

Zależy nam, aby kampania była nie tylko promocją hasła, przekonań, idei, ale systemowymi działaniami, mocno widocznymi w przestrzeni miasta, które będą miały realną szansę na zmianę postaw i zachowań społecznych.

 Realizatorzy

Realizatorami kampanii są różne wrocławskie instytucje miejskie oraz organizacje pozarządowe: WCRS, MPK, MBP, PUP, WCI-WCDN, ZZK, UM WBZ, UM Wrocławia, Departament Edukacji, ARAW, Fundacja EkoCentrum, Stowarzyszenie Nomada, Stowarzyszenie Kultura Równości, Fundacja Bente-Kahan oraz galerie sztuki.

Metoda

Kampania będzie polegać na przeprowadzeniu w okresie od stycznia do czerwca 2020 roku różnych działań, których charakter zależy od realizatora. Są to m.in.: szkolenia uwrażliwiające na pozytywną mowę w przestrzeni publicznej, warsztaty artystyczne w szkołach i w środowiskach lokalnych, debaty dotyczące nowych metod przeciwdziałania mowie nienawiści, dystrybucja materiałów z logiem „Dobre Słowo” (bilety WKS, MPK, plakaty w szkołach
i bibliotekach, hasła na wiatach autobusowych).

Wyzwania

Wyzwania zostały określone na podstawie opublikowanego w listopadzie b.r. raportu Centrum Interwencji Socjologicznych (Collegium Civitas) opracowanego wraz z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich*. Choć raport dotyczy uczestników marszu niepodległości, zawarte w nim wnioski wydają się także cenne dla przeprowadzenia skutecznej  kampanii przeciwdziałającej nienawiści.

  1. Wyzwaniem będzie dotarcie do grupy odbiorców, którzy są nie przekonani do działań pod hasłem „stop mowie nienawiści”. Są to grupy osób, które mają „inną wrażliwość(..) bardziej tradycyjnie ujmujące patriotyzm, mniej liberalne”.
  2. Drugim wyzwaniem jest uwzględnienie jak najszerzej organizacji działających na rzecz otwartości, praktyk antydyskryminacyjnych itp. Tak, aby reprezentanci „społeczności obywatelskiej” czuli się współautorami kampanii.
  3. Trzecim wyzwaniem będzie uwzględnienie osób radykalnych, które nie chcą nawiązać dialogu. Jak się do nich ustosunkować i zminimalizować wpływ na mieszkańców? Rekomendacja: z uwagi, że osoby radykalne nie chcą podjąć dialogu, należałoby poprzez kampanię stworzyć poczucie solidarności w przeciwdziałaniu mowy nienawiści oraz wytworzyć większościową presję wstydu na mniejszościową grupę ultrasów.

Jednostki/instytucje/organizacje, które zadeklarowały chęć współpracy:

WCRS

MPK

MBP

UM Wrocławia

PUP

WCI-WCDN

ZZK

UM WBZ

Departament Edukacji UM Wrocławia

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Biuro Rozwoju Gospodarczego

Policja

Straż Miejska

ARAW

NGO:

Fundacja EkoCentrum, Stowarzyszenie Nomada, Stowarzyszenie Kultura Równości, Fundacja Bente-Kahan, Fundacja Go’n’Act, Fundacja Ładne Historie.

Zaproszenie

Do udziału w kampanii zapraszamy każdego, kto jest chętny do przeprowadzenia działań. Więcej informacji można uzyskać pisząc na adres: wielokultury@wcrs.wroclaw.pl

*Znaczenie społeczne i reakcje na Marsz Polski Niepodległej we Wrocławiu 11 listopada 2018 r., raport przygotowany przez Centrum Interwencji Socjologicznych (Collegium Civitas) wraz z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa 2019 (dostęp: 28.11.19)

Przewiń do góry