Menu Zamknij

Czy legalność mojego pobytu przedłuża się ze względu na epidemię?

Przedłużeniu do upływu 30-go dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ulegają:

  • Wiza krajowa (typu “D”),
  • Zezwolenie na pobyt czasowy,
  • Oświadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemcowi, zezwolenie na pracę, zezwolenie na pracę sezonową.

Jeżeli koniec ważności wizy krajowej lub karty pobytu przypada na czas obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, możesz nadal legalnie przebywać w Polsce na podstawie tych dokumentów.

Jeżeli koniec ważności oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi lub zezwolenia na pracę przypada na czas obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, możesz kontynuować pracę u tego samego pracodawcy bez konieczności wyrobienia nowych dokumentów.

WAŻNE: Legalny pobyt na podstawie ruchu bezwizowego lub wizy Schengen (typu “C”) ulega przedłużeniu tylko jeżeli byłeś/aś w kraju na podstawie takich tytułów 14.03.2020r.

Przewiń do góry