Menu Zamknij

Czekam długo na zezwolenie na pobyt. Czy mogę złożyć skargę do sądu?

Tak. Możesz wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w przypadku bezczynności organu lub przewlekłego prowadzenia postępowania.

WAŻNE: Skorzystać z prawa wniesienia skargi do sądu, można wyłącznie po uprzednim złożeniu ponaglenia na działalność organu.

W odróżnieniu od ponaglenia w skardze należy m.in. wskazać naruszenia konkretnych przepisów prawa. Można również wnosić o sumę pieniężną, którą organ będzie musiał zapłacić na Twoją rzecz. W tym celu radzimy skorzystać z pomocy prawnika.

Do skargi należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty sądowej (100 zł).

Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie (np. Wojewoda Dolnośląski). Skargę wysyłasz zatem na adres  właściwego Urzędu Wojewódzkiego, który prowadzi twoją sprawę.

Skargę wraz z aktami sprawy Wojewoda powinien przesłać do sądu w ciągu 30 dni od jej otrzymania. Rozpoznanie sprawy przez sąd może potrwać kilka miesięcy. Wyrokiem sądu Wojewoda może zostać zobowiązany do wydania decyzji w wyznaczonym terminie.

Przewiń do góry