Menu Zamknij

Czekam długo na zezwolenie na pobyt. Czy mogę złożyć ponaglenie?

Tak. Jeżeli wniosek nie został rozpatrzony w terminie określonym w prawie lub w terminie, który ustalił Wojewoda (bezczynność organu) LUB jeżeli postępowanie jest prowadzone dłużej, niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość postępowania) – możesz złożyć ponaglenie.

Ponaglenie musi zawierać uzasadnienie, w którym wskazujesz, dlaczego Twoim zdaniem organ jest w bezczynności lub przewlekle prowadzi postępowanie. Pamiętaj, aby podać swoje dane osobowe,  numer sprawy, nazwisko inspektora/ki oraz datę złożenia wniosku. 

Ponaglenie składa się do organu wyższego stopnia (Szef Urzędu ds. Cudzoziemców, UdSC) za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie (np. Wojewoda Dolnośląski). Ponaglenie przesyłasz zatem na adres właściwego urzędu wojewódzkiego.

Ponaglenie wraz z odpisami akt sprawy Wojewoda powinien przesłać do Szefa UdSC w ciągu 7 dni od jego otrzymania. Szef UdSC rozpatruje ponaglenie w ciągu 7 dni i w przypadku stwierdzenia bezczynności lub przewlekłości zobowiązuje Wojewodę do załatwienia sprawy w wyznaczonym terminie. O postanowieniu zostaniesz poinformowany/a pocztą.

WAŻNE: Nie wysyłaj skarg czy ponagleń do innych instytucji, takich jak Prezydent Wrocławia, Pełnomocnik ds. mieszkańców pochodzenia ukraińskiego lub białoruskiego, Urzędu Miasta itd. Nie będzie to miało żadnego wpływu na przyspieszenie Twojej sprawy. 

Przewiń do góry