Menu Zamknij

Biblioteka

Biblioteka zawiera materiały z zakresu dialogu międzykulturowego, które zrealizował bądź współzrealizował Zespół Dialogu Międzykulturowego z Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego. Znajdują się tu m.in. niezbędne informacje dla uczniów i rodziców/opiekunów obcojęzycznych, a także dla nauczycieli/ek, wychowawców i asystentów/ek międzykulturowych, którzy z nimi pracują. W bibliotece znajdziecie również materiały informacyjne punktu informacji i aktywności dla migrantów/ek WroMigrant, które możecie udostępnić w miejscu pracy, nauki lub wśród swoich znajomych.

Biblioteka jest na bieżąco aktualizowana.

Edukacja

Niezbędne informacje dla uczniów i rodziców obcojęzycznych, a także dla nauczycieli, wychowawców i asystentów międzykulturowych, którzy z nimi pracują.

Szkolny poradnik dla rodziców i dzieci obcojęzycznych
Шкільний довідник для батьків та дітей іноземців UA

School guide for parents and foreign-language children EN

 

Klasy przygotowawcze dla dzieci obcojęzycznych – ulotka
Preparation classes for foreign children – leaflet
Підготовчі класи для дітей іноземців_UA – буклет
Подготовительные классы для детей иностранцев_RU – буклет

Bezpieczny powrót do szkół – ulotka dla rodziców PL/ENG/UA/RU
Bezpieczny powrót do szkół – ulotka dla uczniów PL/ENG/UA/RU/BY

Integracja

Baza wiedzy o działaniach integracyjnych, wspierających międzykulturowość i różnorodność kulturową.

Program „Wrocławska Strategia Dialogu Międzykulturowego na lata 2018-2022”
Wersja angielska i ukraińska

WroMigrant

Materiały informacyjne punktu informacji i aktywności dla migrantów/ek, WroMigrant, które możesz udostępnić w miejscu pracy, nauki lub wśród swoich znajomych.

Mapa Wrocławia dla nowych mieszkańców – wydanie DLA UKRAINY PL
Мапа Вроцлава для нових мешканців – видання ДЛЯ УКРАЇНИ UA

Ulotka WroMigrant PL
Ulotka WroMigrant ENG
Ulotka WroMigrant UA
Ulotka WroMigrant RU

Mapa Wrocławia dla nowych mieszkańców i mieszkanek
Map of Wrocław for new inhabitants
Мапа Вроцлава для нових мешканців і мешканок UA
Карта Вроцлава для новых жителей и жительниц RU
Карта Вроцлава для новых жыхароў і жыхарак BY

Przewodnik dla migrantów/ek i konsultantów/ek międzykulturowych
Guide for migrants and intercultural consultants
Довідник для мігрантів/ок та консультантів/ок з питань міжкультурної комунікації

Textbook „Everyday Life in Poland” (reSTART project)
Підручник „Повсякденне життя в Польщі” (reSTART project) 
Textbook „Legalization of stay in Poland” (reSTART project)
Підручник „Легалізація перебування вПольщі” (reSTART project)
Textbook „Legalization of work in Poland” (reSTART project)
Підручник „Легалізація праці в Польщі” (reSTART project)
Textbook „Higher education system in Poland” (reSTART project)
Підручник „Вища освіта у Польщі” (reSTART project)

Bezpłatna pomoc psychologiczna w czasie pandemii PL/ENG/UA/RU
Światowy Dzień Uchodźcy

Bezpieczeństwo

Działania Wielokultury Wrocław, które mają na celu tworzenie warunków dla Wrocławia jako miejsca bezpiecznego dla wszystkich mieszkańców/ek.

Ulotka „Stop mowie nienawiści w przestrzeni publicznej”
Kampania „Świeć przykładem”

Współpraca

Porozumienia i umowy współpracy Wielokultury Wrocław z partnerami i instytucjami publicznymi.

Porozumienie z Okręgową Radą Adwokacką

Ambasadarzy Dialogu

Materiały edukacyjne i merytoryczne dla Ambasadorów Dialogu, nauczycieli i nauczycielek, edukatorów i edukatorek, asystentów i asystentek międzykulturowych.

Powrót do szkół offline – rekomendacje
Scenariusz zajęć i karta pracy: Kim jest bohater? Alfreda Markowska

Przewiń do góry