Menu Zamknij

Biblioteka

Biblioteka zawiera materiały z zakresu dialogu międzykulturowego, które zrealizował bądź współzrealizował Zespół Dialogu Międzykulturowego z Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego. Znajdują się tu m.in. niezbędne informacje dla uczniów i rodziców/opiekunów obcojęzycznych, a także dla nauczycieli/ek, wychowawców i asystentów/ek międzykulturowych, którzy z nimi pracują. W bibliotece znajdziecie również materiały informacyjne punktu informacji i aktywności dla migrantów/ek WroMigrant, które możecie udostępnić w miejscu pracy, nauki lub wśród swoich znajomych.

Biblioteka jest na bieżąco aktualizowana.

Edukacja

Niezbędne informacje dla uczniów i rodziców obcojęzycznych, a także dla nauczycieli, wychowawców i asystentów międzykulturowych, którzy z nimi pracują.

Szkolny poradnik dla rodziców i dzieci obcojęzycznych
School manual for parents and foreign-language children
Шкільний довідник для батьків та дітей іноземців UA

Klasy przygotowawcze dla dzieci obcojęzycznych
Preparation classes for foreign children
Підготовчі класи для дітей іноземців UA
Подготовительные классы для детей иностранцев RU

Bezpieczny powrót do szkół – ulotka dla rodziców PL/ENG/UA/RU
Bezpieczny powrót do szkół – ulotka dla uczniów PL/ENG/UA/RU/BY

Integracja

Baza wiedzy o działaniach integracyjnych, wspierających międzykulturowość i różnorodność kulturową.

Program „Wrocławska Strategia Dialogu Międzykulturowego na lata 2018-2022” (PL_
Wersja angielska i ukraińska

WroMigrant

Materiały informacyjne punktu informacji i aktywności dla migrantów/ek, WroMigrant, które możesz udostępnić w miejscu pracy, nauki lub wśród swoich znajomych.

Ulotka WroMigrant PL
Ulotka WroMigrant ENG
Ulotka WroMigrant UA
Ulotka WroMigrant RU

Mapa Wrocławia dla nowych mieszkańców i mieszkanek
Map of Wrocław for new inhabitants
Мапа Вроцлава для нових мешканців і мешканок UA
Карта Вроцлава для новых жителей и жительниц RU
Карта Вроцлава для новых жыхароў і жыхарак BY

Przewodnik dla migrantów/ek i konsultantów/ek międzykulturowych
Guide for migrants and intercultural consultants
Довідник для мігрантів/ок та консультантів/ок з питань міжкультурної комунікації

Bezpłatna pomoc psychologiczna w czasie pandemii PL/ENG/UA/RU
Światowy Dzień Uchodźcy

Bezpieczeństwo

Działania Wielokultury Wrocław, które mają na celu tworzenie warunków dla Wrocławia jako miejsca bezpiecznego dla wszystkich mieszkańców/ek.

Ulotka „Stop mowie nienawiści w przestrzeni publicznej”
Kampania „Świeć przykładem”

Współpraca

Porozumienia i umowy współpracy Wielokultury Wrocław z partnerami i instytucjami publicznymi.

Porozumienie z Okręgową Radą Adwokacką

Ambasadarzy Dialogu

Materiały edukacyjne i merytoryczne dla Ambasadorów Dialogu, nauczycieli i nauczycielek, edukatorów i edukatorek, asystentów i asystentek międzykulturowych.

Powrót do szkół offline – rekomendacje
Scenariusz zajęć i karta pracy: Kim jest bohater? Alfreda Markowska

Przewiń do góry