Menu Zamknij

“Stop Mowie Nienawiści”

Adres „Stop Mowie Nienawiści” służy zgłaszaniu i usuwaniu przejawów mowy nienawiści z przestrzeni Wrocławia: treści i elementów graficznych naruszających dobre obyczaje i godność ludzką. Jest on adresowany do ogółu mieszkańców, społeczności szkolnych oraz zarządców nieruchomości odpowiedzialnych za estetykę budynków.

Działanie ogólne

Na anonimowy adres stopmowienienawisci@wcrs.wroclaw.pl można wysyłać zdjęcia naklejek, plakatów, napisów, symboli, które propagują nienawiść. Zdjęcie musi być opatrzone opisem dokładnej lokalizacji (oprócz nazwy i numeru ulicy, dobrze jest opisać miejsce – tył budynku, brama, przystanek, środek transportu itp.) Następnie my sprawimy, aby jak najszybciej zniknęły one z przestrzeni miasta.

Metoda

W celu efektywnej realizacji projektu wypracowano procedurę zgłaszania i usuwania obraźliwych elementów graficznych, której zadania realizuje również Straż Miejska, Wrocławskie Centrum Integracji oraz Policja. Każde zgłoszenie jest rejestrowane w systemie informatycznym i poddawane procedurze. Usuwanie przejawów mowy nienawiści realizowane jest bezpośrednio przez zarządców nieruchomości oraz w ramach programu Wrocławskiego Centrum Sprawiedliwości Naprawczej.

Co to jest mowa nienawiści?

Wszystkie formy ekspresji, które rozpowszechniają, podżegają, wspierają lub usprawiedliwiają nienawiść rasową, religijną, ksenofobię, antysemityzm lub inne formy nienawiści wynikające z nietolerancji, łącznie z nietolerancją wyrażoną za pomocą agresywnego nacjonalizmu i etnocentryzmu, dyskryminacją i wrogością wobec przedstawicieli mniejszości, imigrantów i osób obcego pochodzenia. Zgodnie z definicją Rady Europy mowa nienawiści to wypowiedzi, napisy, gesty poniżające drugą osobę, które prowadzą do określonych czynności względem tych osób, zachęcają do przemocy wobec nich i podważają podstawowe wartości jak godność człowieka i demokracja.


Organizator: Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego (Zespół Dialogu Międzykulturowego), Wrocławskie Centrum Integracji
Finansowanie: Gmina Wrocław
Język: polski
Termin: cyklicznie
Kontakt: stopmowienienawisci@wcrs.wroclaw.pl