Menu Zamknij

Ambasadorzy Dialogu: prezentacja projektów edukacyjnych

Zapraszamy na spotkanie z cyklu spotkań z Ambasadorami Dialogu. W czwartek 20 maja o godz. 15:00 (tradycyjnie na zoomie) spotkamy się z dwiema Ambasadorkami Dialogu – Agnieszką Bandurą i Anną Tracz-Molasy. Opowiedzą o swoich projektach edukacyjnych.

Agnieszka Bandura opowie o międzynarodowym projekcie MILPA Collaboration, realizowanym na Akademii na Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu we współpracy z Instytutem Filozofii UWr. To artystyczno-naukowy projekt o kilku wymiarach: artystycznym, badawczym, międzynarodowym i lokalnym. Polega na rozwijaniu poczucia wspólnotowości i różnorodności. Projekt dotyczy badania wzajemnych powiązań między społecznością i środowiskiem. W jego ramach odbywają się spotkania (w formie hybrydowej lub online), warsztaty, wykłady i seminaria.

Milpa to aztecka technika rolnicza, oparta na współpracy między różnymi gatunkami roślin. Oznacza zrównoważony rozwój i różnorodność biologiczną, zapewniające żywność i wielokrotne zbiory przez cały rok bez degradacji gleby. Milpa jest metaforą i wzorem kolektywnych form artystycznych praktyk i badań, pedagogiki i mikropolityki.

Anna Tracz-Molasy opowie o projekcie GANESA prowadzonym na Uniwersytecie Wrocławskim w partnerstwie z V Liceum Ogólnokształcącym im. gen. Jakuba Jasińskiego we Wrocławiu. Projekt ma na celu badania nad przyszłością i wykorzystaniem mediacji w procesach pokojowych (m.in dotyczące mechanizmów przezwyciężania etnocentryzmu, umiejętności weryfikowania informacji, wrażliwości na perspektywę grup marginalizowanych i zaangażowania w te procesy młodzieży, która budować będzie przyszłość Europy). Program realizowany jest dzięki funduszom z grantu Parlamentu Europejskiego, został też objęty patronatem przez Biuro Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu.

O cyklu spotkań dla Ambasadorów Dialogu

Jeśli jesteś zainteresowana/zainteresowany podniesieniem swoich kompetencji międzykulturowych, pogłębieniem tematyki otwartości, przeciwdziałaniem dyskryminacji oraz rozwijaniem atmosfery dialogu w placówkach edukacyjnych, to wydarzenie jest dla Ciebie.
 
Na pierwszych spotkaniach wspólnie wypracujemy metody naszej współpracy. Razem zdiagnozujemy m.in. potrzeby oraz zastanowimy się nad zapewnieniem przestrzeni do aktywnego budowania postawy otwartości i dialogu w szkole.
 
Tematyka spotkań z założenia będzie różnorodna i wyniknie z potrzeb przedstawionych podczas pierwszego spotkania. Wypracowane moduły tematyczne posłużą do zaplanowania kontynuacji cyklu spotkań w kolejnym roku szkolnym.
 
Do udziału zapraszamy wszystkich Ambasadorów Dialogu – nauczycielki i nauczycieli, edukatorki i edukatorów z wrocławskich placówek edukacyjnych, skupionych wokół działań realizowanych w ramach Wrocławskiej Strategii Dialogu Międzykulturowego.
 
Jeśli nie jesteś jeszcze Ambasadorem Dialogu, a chcesz nim zostać, wystarczy wypełnić krótki formularz:
https://www.wcrs.wroclaw.pl/ambasadorzy_dialogu
 
Termin spotkań (co drugi czwartek)
25.03 | godz. 15:00
08.04 | godz. 15:00
22.04 | godz. 15:00
06.05 | godz. 15:00
13.05 | godz. 15:00
20.05 | godz. 15:00
 

W razie pytań prosimy o kontakt z Marią Adamiec: maria.adamiec@wcrs.wroclaw.pl

Przewiń do góry