Menu Zamknij

Aktualności

Tak. 1 grudnia 2020 roku weszły w życie zmiany przepisów dotyczących osób przebywających w Polsce na podstawie wizy humanitarnej (cel wydania: “21” - przyjazd ze względów humanitarnych, z uwagi na interes państwa lub zobowiązania międzynarodowe).  Zgodnie z nowymi przepisami osoby posiadające wizę humanitarną mogą pracować w Polsce bez dodatkowych zezwoleń.  Wizy humanitarne w 2020 roku były wydawane głównie obywatelom Białorusi ze względu na sytuację w ich kraju pochodzenia. ...Więcej »
Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych i Stowarzyszenie Różnorodności Społecznej UP-DATE we współpracy z Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego zapraszają do udziału w trzeciej edycji Wrocławskiej Akademii Treningu Antydyskryminacyjnego. Uczestnictwo w Akademii jest bezpłatne. Nabór trwa do 26 kwietnia 2021 r. Wrocławska Akademia Treningu Antydyskryminacyjnego to interaktywny cykl edukacyjny przygotowujący uczestników i uczestniczki do prowadzenia zajęć antydyskryminacyjnych, mi...Więcej »
Zapraszamy na szkolenie na temat wizy humanitarnej i ochrony międzynarodowej. Kiedy? 13 kwietnia o godz. 18:00–20:00  Gdzie? Na platformie Zoom. Dla kogo? Dla obywateli Białorusi. Udział w szkoleniu bezpłatny. Wysatrczy wypełnić formularz rejestracyjny: https://forms.gle/2ri9eB1cXTyBEqyCA Uczestnicy szkolenia zapoznają się z procedurą przyznania ochrony międzynarodowej obywatelom Białorusi w Polsce oraz z zasadami pobytu w Polsce na podstawie wizy humanitarnej. Uczestnicy szkolenia dowie...Więcej »
Jeżeli jesteś BENEFICJENTEM UMOWY WYSTĄPIENIA - masz czas do końca 2021 r. na złożenie odpowiednich dokumentów w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim w zależności od sytuacji. Przykład 1. Przebywałem/am w Polsce przed 31.12.2020 co najmniej 5 lat i jestem w stanie udokumentować ciągłość swojego pobytu. → Złóż wniosek o wydanie dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu obywatela Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Przykład 2. Posiadam już ważne zaświadczenie o ...Więcej »
Już po raz drugi spędzamy czas Świąt Wielkanocnych w warunkach pandemicznych. Ograniczamy spotkania z rodziną i znajomymi, ale to nie przeszkadza nam wspierać bliskich osób i pomagać tym, którzy potrzebują tego najbardziej. Życzymy w zdrowiu doczekać się tego czasu, kiedy znów będziemy spotykać się ze sobą bez obaw. Wierzymy, że każdy z nas ma wystarczająco sił, aby przejść przez wszystkie trudne chwile! Życzymy, aby nie zabrakło nam wzajemnej życzliwości i nasze Święta były wypełnione nadziej...Więcej »
Tak, wiele spraw urzędowych można załatwić online. W tym celu załóż Profil Zaufany – bezpłatne narzędzie, które umożliwia potwierdzenie tożsamości w internecie. W przypadku cudzoziemców są dwa sposoby na założenie Profilu Zaufanego. Wypełnij formularz o założenie Profilu Zaufanego w systemie bankowości elektronicznej. Po autoryzacji, na adres mailowy otrzymasz potwierdzenie założenia konta. Taką możliwość dają największe banki w Polsce. Złóż wniosek online na stronie pz.gov.pl. Następnie ...Więcej »
Jeżeli jesteś z kraju spoza UE i przebywasz w Polsce co najmniej 185 dni, jesteś zobowiązany uzyskać polskie prawo jazdy. Procedura wymiany różni się w zależności od kraju wydania dokumentu. Jeżeli prawo jazdy było wydane w kraju, który ratyfikował Konwencję Genewską lub Konwencją Wiedeńską oraz posiadane prawo jazdy spełnia standardy tych konwencji, wystarczy złożenie wniosku o wymianę i uiszczenie opłaty. Jeżeli Twoje prawo jazdy zostało wydane w kraju, który nie ratyfikował Konwencji Genews...Więcej »
Zapraszamy na pierwsze szkolenie WroMigrant dla obywateli Białorusi. Szkolenie na temat “Legalizacja pobytu i pracy w Polsce” odbędzie się 16 marca o godz. 18:00 na platformie Zoom.   Uczestnicy szkolenia dowiedzą się: w jaki sposób obywatele i obywatelki Białorusi mogą zalegalizować pobyt w Polsce, kiedy celem ich pobytu jest praca; o jakie rodzaje wiz mogą się ubiegać; jak złożyć wniosek o jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę w Urzędzie Wojewódzkim; w jaki sposób oby...Więcej »
PIT (z ang. Personal Income Tax) to podatek dochodowy od osoby fizycznej. Zgodnie z polskim prawem, od 1 lutego do 30 kwietnia każdego roku, pracownik, który osiągnął dochód w Polsce w ciągu poprzedniego roku, ma obowiązek złożyć w Urzędzie Skarbowym zeznanie podatkowe – PIT za poprzedni rok kalendarzowy. Istnieje kilka rodzajów deklaracji podatkowych. Najczęściej spotykanym rodzajem jest PIT-37. Powinieneś złożyć PIT-37, jeżeli pracujesz na podstawie umowy o pracę, zlecenie lub dzieło. Pracoda...Więcej »
W dniu 28 stycznia Miasto Wrocław ogłosiło konkurs na dotację “WSPARCIE DIALOGU MIĘDZYKULTUROWEGO W SZKOŁACH I PRZEDSZKOLACH”.  Listę ofert, które otrzymały dotacje znajdziecie na stronie: https://bip.um.wroc.pl/otwarty-konkurs-ofert/49951/28-01-2021-2795?fbclid=IwAR0Gj2WFtf1bR8Lxt2CA8UYF8GbeJbJwL4mTC-VZTed5Q-67Er4yn4ej5Ow. Zadanie polega na podnoszeniu kompetencji międzykulturowych, promowaniu postaw otwartości i dialogu oraz przeciwdziałaniu konfliktom międzygrupowym i interpersonalnym, dy...Więcej »
Przedłużeniu do upływu 30-go dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ulegają: Wiza krajowa (typu “D”), Zezwolenie na pobyt czasowy, Oświadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemcowi, zezwolenie na pracę, zezwolenie na pracę sezonową. Jeżeli koniec ważności wizy krajowej lub karty pobytu przypada na czas obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, możesz nadal legalnie przebywać w Polsce na podstawie tych dokumentów. Jeż...Więcej »
Z myślą o osobach, które przyjechały do Wrocławia i stawiają swoje pierwsze kroki w mieście, przygotowaliśmy mapę z ważnymi adresami i poradami praktycznymi.  Na mapie WroMigrant zaznaczono nazwy i adresy ważnych punktów, takich jak: urzędy, placówki opieki medycznej, siedziby lokalnych organizacji pozarządowych udzielających wsparcia informacyjnego i inne. W publikacji można znaleźć także wskazówki dotyczące legalizacji pobytu i pracy, edukacji, bezpieczeństwa czy komunikacji miejskiej. Mapa ...Więcej »
Zmiana rozmiaru czcionki
Zmiana kontrastu
Przewiń do góry