Menu Zamknij

Aktualności

Przeciwdziałać mowie nienawiści odwołując się nie do zakazów i nakazów, lecz pozytywnych słów i haseł. Dotrzeć do  jak najszerszego grona odbiorców - w tym do osób, które są podatne na radykalizację. Oto główne cele miejskiej kampanii „Dobre słowo”, którą planujemy przeprowadzić w 2020 roku wraz z licznymi instytucjami miejskimi i organizacjami pozarządowymi. Dzisiaj spotkaliśmy się po raz drugi i wypracowaliśmy konkretne propozycje. Wkrótce przedstawimy szczegóły dalszych działań. Kampania pol...Więcej »
Miasto Wrocław ogłosiło 2 konkursy na dotację dla NGOS-ów na działania w obszarze m.in. wsparcia dialogu międzykulturowego, promowania otwartości i różnorodności oraz budowania społeczności obywatelskiej. Termin składania aplikacji do 20 grudnia b.r. - Jest do pozyskania łącznie 480 tyś. zł. - Termin realizacji do 31 grudnia 2020 r. Konkursy: Tożsamość kulturowa i dialog wartością lokalnej wspólnoty wrocławian http://bip.um.wroc.pl/otwarty-konkurs-ofe…/…/28-11-2019-2526 Wsparcie dialogu mi...Więcej »
Na grudniowym spotkaniu SocjoPercepcji w Recepcji będzie kontynuowany temat migracji. Tym razem dyskusja dotyczyć będzie migracji z Ukrainy. Po wybuchu wojny rosyjsko-ukraińskiej w Donbasie w 2014 r. obserwujemy nasilenie się migracji z Ukrainy. Szacuje się, że od tego momentu ze swojego państwa wyjechało około 4 milionów obywateli. Obserwowane nowe trendy w migracjach zagranicznych Ukraińców dotyczą nie tylko skali zjawiska, motywacji i celu wyjazdów, ale także ich kierunku. Zmniejsza się z...Więcej »
W ostatni poniedziałek w Domu Europy odbyła się debata poświęcona wielokulturowości i międzykulturowości dzisiejszego Wrocławia. Wzięli w niej udział przedstawiciele wrocławskich mniejszości narodowych i etnicznych, mieszkańcy Wrocławia o doświadczeniu migracyjnym, przedstawiciele miasta oraz organizacje pozarządowe. Dyskutowaliśmy o przeszłej kondycji wielokulturowej społeczności we Wrocławiu oraz o wyzwaniach, jakie czekają nas w najbliższej przyszłości. Wspólnie z publicznością zastanawialiś...Więcej »
Trzydzieści lat temu światowi przywódcy podjęli historyczne zobowiązanie wobec dzieci na świecie, przyjmując Konwencję o prawach dziecka. Każdemu dziecku, niezależnie od koloru skóry, wyznania czy pochodzenia, zostały przyznane takie same prawa - prawa dziecka. Dziecko powinno znać swoje prawa, rozumieć je i świadomie z nich korzystać. Państwo powinno traktować dziecko podmiotowo i bezwzględnie przestrzegać przysługujących mu praw. Konwencja o prawach dziecka została uchwalona w 1989 roku prze...Więcej »
Departament Spraw Społecznych Urzędu Miasta Wrocławia zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych zainteresowanych  udziałem w otwartych konkursach ofert  na rok 2020 na spotkania informacyjne. Spotkania odbywać się będą w Sektorze 3 (ul. Legnicka 65, sala konferencyjna) według poniższego harmonogramu, tematyki i podziału na rodzaj konkursów. Terminy: Środa, 20  listopada 2019 r.   godz. 9.00  – 10.00  Konkursy merytorycznie podlegające pod Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych godz. ...Więcej »
Muzeum Współczesne Wrocław zaprasza na oprowadzania w języku ukraińskim oraz niemieckim po wystawie „Polska gościnność”. Legendarna polska gościnność – szlachecka oznaka honoru, przyjmowanie pod dach każdego podróżnego, dodatkowe nakrycie przy wigilijnym stole, radość ze spotkania z przybyszem, kultura wspólnego biesiadowania, gotowość niesienia pomocy potrzebującym. Powiązana z osławioną wolnością wyznania i akceptacją mniejszości religijnych. Co dziś zostało z tej gościnności? Na jaką został...Więcej »
W lutym 2009 roku we Wrocławiu zostało podpisane porozumienie „Kalejdoskop Kultur”. Przedstawiciele mniejszości narodowych i etnicznych zadeklarowali wtedy współpracę na rzecz wielokulturowości, tolerancji i przeciwdziałania dyskryminacji. Inicjatorom porozumienia przyświecała myśl, że wielokulturowość należy postrzegać już nie jako „wielo”, ale jako „międzykulturowość” – w sensie przenikania, współistnienia, spotkania, dialogu i współpracy jako koniecznego warunku integracji i stworzenia między...Więcej »
Przewiń do góry