Menu Zamknij

Wielokultury Wrocław

Wielokultury Wrocław to projekt realizowany przez Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego (Zespół Dialogu Międzykulturowego). Jako jednostka Urzędu Miejskiego Wrocławia dążymy do osiągnięcia wizji wspólnoty różnych mieszkańców naszego miasta, którzy żyją we wzajemnym szacunku.

Wielokultury to spotkania, wymiana doświadczeń i wiedzy reprezentantów kultur obecnych we Wrocławiu. Wspieramy działania mniejszości narodowych i etnicznych oraz współpracujemy z różnymi instytucjami: uczelniami, szkołami, służbami publicznymi, organizacjami pozarządowymi i biznesem.

W ramach Wielokultur realizowane są m.in. szkolenia, warsztaty, targi edukacyjne, debaty, wystawy, wydarzenia o charakterze wielokulturowym i integracyjnym. Działamy w czterech obszarach tematycznych: edukacji, integracji, bezpieczeństwa i współpracy.

Nasze działania określa dokument “Wrocławska Strategia Dialogu Międzykulturowego na lata 2018-2022”.

Więcej »

Klasy przygotowawcze
Zgłoś mowę nienawiści