Menu Zamknij

Wielokultury Wrocław

Ilustracja do artykułu Trwa nabór wniosków na konkurs dotacyjny
Trwa nabór wniosków na konkurs dotacyjny
Zapraszamy do składania ofert w miejskim konkursie na dotację „PROGRAM INTEGRACYJNY – RAZEM WE WROCŁAWIU W LATACH 2022-2023”. Celem zadania publicznego jest wspieranie procesów adaptacyjnych…...

Ilustracja do artykułu Jak pomóc osobom w kryzysie bezdomności – ważne adresy!
Jak pomóc osobom w kryzysie bezdomności – ważne adresy!
Zbliża się grudzień, co skutkuje poważnym obniżeniem temperatury na ulicy, szczególnie nocą. W okresie zimowym dobrze jest wiedzieć, gdzie we Wrocławiu osoby, które tego potrzebują,…...

Ilustracja do artykułu Bezpłatne szkolenie dla migrantów i migarntek w języku rosyjskim
Bezpłatne szkolenie dla migrantów i migarntek w języku rosyjskim
Zapraszamy na bezpłatne szkolenie „Sprawy urzędowe we Wrocławiu”, które odbędzie się 24 listopada 2021 (środa) o godz. 17 w miejscu spotkań FOROOM w Alei Bielany.…...

Ilustracja do artykułu Wrocławscy Tatarzy: historia wspólnoty pod znakiem półksiężyca
Wrocławscy Tatarzy: historia wspólnoty pod znakiem półksiężyca
Po zmianie granic państwowych, która dokonała się po II wojnie światowej, znaczna liczba Tatarów – obywateli polskich – opuściła swoje miejsca zamieszkania na terenach włączonych…...

Ilustracja do artykułu WroMigrant: zobowiązanie do powrotu
WroMigrant: zobowiązanie do powrotu
Dostałem/am zobowiązanie do powrotu, czy mogę się odwołać? Tak, możesz odwołać się od tej decyzji w przypadku uzasadnionych powodów. Odwołanie należy złożyć do Szefa Urzędu…...

Ilustracja do artykułu Konsultacje dla migrantów i migrantek w centrum Wrocławia
Konsultacje dla migrantów i migrantek w centrum Wrocławia
Już od października nowoprzybyli mieszkańcy Wrocławia będa mogli otrzymać bezpłatną poradę w nowym punkcie informacyjnym na mapie miasta w Przejściu Dialogu. Jak skorzystać z konsultacji?…...

Ilustracja do artykułu Dialogopolis ’21  Miesiąc dialogu i edukacji międzykulturowej
Dialogopolis ’21 Miesiąc dialogu i edukacji międzykulturowej
Dlaczego powinno mówić się „w” a nie „na” Ukrainie? Co mogą nam powiedzieć mury w mieście? Jak rozmawiać o sytuacji w Afganistanie czy w Białorusi?…...

Ilustracja do artykułu WroMigrant: cofnięcie zezwolenia na pobyt (cz.2)
WroMigrant: cofnięcie zezwolenia na pobyt (cz.2)
Ile maksymalnie mogę przebywać poza terytorium RP, jeżeli posiadam zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE? Zezwolenia na pobyt stały i…...

Ilustracja do artykułu Wrocław reaguje. Bezpłatny Trening Antydyskryminacyjny dla mieskzańców Wrocławia
Wrocław reaguje. Bezpłatny Trening Antydyskryminacyjny dla mieskzańców Wrocławia
Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych i Stowarzyszenie Różnorodności Społecznej UP-DATE zapraszają wszystkie chętne osoby na bezpłatny dwudniowy trening antydyskryminacyjny z elementami wiedzy o mowie nienawiści…...

Ilustracja do artykułu WroMigrant: cofnięcie zezwolenia na pobyt (cz.1)
WroMigrant: cofnięcie zezwolenia na pobyt (cz.1)
Kiedy może być cofnięty pobyt stały/pobyt rezydenta długoterminowego UE? Cudzoziemcowi cofa się zezwolenie na pobyt stały, jeżeli: złożył wniosek o udzielenie zezwolenia zawierający nieprawdziwe dane…...

Przewiń do góry