Menu Zamknij

Praca a koronawirus

Epidemia koronawirusa w ostatnich dniach znacząco przyczyniła się do wzrostu liczby zwolnień osób, które pracowały dotychczas na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło. Wypowiedzenia tych umów najczęściej dokonać można natychmiast, gdyż rzadko kiedy zawiera się w nich termin wypowiedzenia (inaczej jest w przypadku umowy o pracę, gdzie terminy te wynikają z ustawy).
 W ramach umowy zlecenia lub umowy o dzieło wynagrodzenie otrzymuje się tylko w ramach rzeczywiście przepracowanych godzin. Co więcej w umowach tych składki na ubezpieczenia chorobowe nie są opłacane automatycznie, co oznacza, że objęcie takim ubezpieczeniem może nastąpić dopiero wraz z złożeniem wniosku i opłaceniem składki.
Wraz z utratą zatrudnienia niejednokrotnie dochodzi do ustania prawa do legalnego pobytu, jeśli był on uzasadnione pracą (na przykład w przypadku wizy pracowniczej czy jednolitego pozwolenia na pracę i pobyt). W związku z powyższym Ambasada Ukrainy w Polsce uruchomiła formularz dla obywateli Ukrainy, którzy chcą wrócić do Ojczyzny.
Zapraszamy też do korzystania gorącej linii uruchomionej przez Ambasadę Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej.  – numery tutaj.

W tych szczególnych okolicznościach z myślą o osobach poszukującym informacji i porad dotyczących warunków oraz legalizacji zatrudnienia na terytorium Polski Państwowa Inspekcja Pracy, która 8 stycznia uruchomiła infolinię. Konsultacje można otrzymać także w języku ukraińskim. Infolinia czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 15:00 pod numerem telefonu:
– 22 391 83 60 – telefon rekomendowany dla cudzoziemców świadczących pracę na terenie województw: mazowieckiego, łódzkiego, wielkopolskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i lubuskiego,
Od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 do 15:00 pod numerem telefonu:
– 89 33 17 41 – telefon rekomendowany dla cudzoziemców świadczących pracę na terenie województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, kujawsko-pomorskiego, pomorskiego i zachodniopomorskiego,
Od poniedziałku do środy w godzinach od 16:00 do 20:00 pod numerem telefonu:
– 22 111 35 29 – telefon rekomendowany dla cudzoziemców świadczących pracę na terenie województw: podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego i dolnośląskiego. 

Na zakończenie mamy dla Was parę przydatnych wskazówek na temat organizacji pracy:
– ograniczamy osobiste kontaktu w pracy, np. w miarę możliwości komunikujemy się za pośrednictwem środków zdalnej komunikacji oraz rezygnujemy ze spotkań,
– dobrze zwrócić się do pracodawcy z wnioskiem o możliwość świadczenia pracy z domu (pracodawca może taką pracę nakazać, w ramach dążenia do przeciwdziałania rozprzestrzenianie się koronawirusa),
– sama decyzja czy pracownikowi zostanie powierzona praca zdalna należy jednak do pracodawcy, co nie oznacza, że nie może o nią wnioskować (wniosek tak nie jest jednak wiążący dla pracodawcy),
– pamiętajcie, że praca zdalna nie powoduje obniżenia wynagrodzenia,
– dokonanie wszelkich badań przez pracodawcę wymaga Waszej zgody (chodzi przede wszystkim o zmierzenie temperatury ciała). Miejmy jednak na uwadze nasze wspólne dobro i konieczność przeciwdziałania potencjalnym zagrożeniom związanych z epidemią.

 

Przewiń do góry