Menu Zamknij

18 grudnia – Międzynarodowy Dzień Migrantów

18 grudnia świat obchodzi Międzynarodowy Dzień Migrantów. Tego dnia w 1990 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło Międzynarodową Konwencję o ochronie praw wszystkich pracowników migrujących i członków ich rodzin. 10 lat później w naszych kalendarzach pojawił się Międzynarodowy Dzień Migrantów. Obchody tego dnia mają przyczynić się do przestrzegania praw człowieka oraz podstawowych wolności wszystkich osób żyjących poza krajem swojego pochodzenia.

Kim są migranci?

Obecnie nie istnieje wspólnej międzynarodowej definicji pojęcia “migrant”. Dlatego często w mediach i dyskursie międzynarodowym “migrantami” nazywają i migrantów zarobkowych, i uchodźców, i osób, które ubiegają się o nadanie ochrony międzynarodowej. Na przykład, ONZ uważa za ​​migrantów osób, które mieszkają za granicą dłużej niż rok, niezależnie od powodu przeprowadzki. Urząd Statystyczny ONZ rozumie migrację międzynarodową jako przemieszczanie się ludności cywilnej z jednego kraju do drugiego ze zmianą miejsca zamieszkania. W związku z tym statystyki w tym obszarze nie obejmują danych o osobach zatrudnionych sezonowo lub krótkoterminowo. Z kolei Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (IOM) definiuje termin „migrant” jako odnoszący się do wszystkich przypadków, w których decyzja o migracji jest podejmowana dobrowolnie dla własnej wygody, bez wpływu zewnętrznego czynnika przymusu.

Uchodźcy natomiast wyjeżdżają z kraju zamieszkania przez wojnę lub/i prześladowania z powodu swojej rasy, religii, narodowości, przekonań politycznych lub przynależności do określonej grupy społecznej. Więc każdy uchodźca będzie migrantem, ale nie każdy migrant jest uchodźcom. 

Międzynarodowa Konwencja o ochronie praw wszystkich pracowników migrujących i członków ich rodzin

Dzisiaj liczba osób mieszkająca poza krajem pochodzenia już przekroczyła 220 mln. Niezależnie z jakiego powodu osoba opuściła swój kraj, może spotkać się z problemami, takimi jak trudności z legalizacją pobytu i zatrudnienie, niepewność społeczna, wrogie nastroje nacjonalistyczne w społeczeństwie wobec migrantów. 

Międzynarodowa Konwencja o Ochronie Praw Wszystkich Pracowników Migrantów i Członków Ich Rodzin, przyjęta w 1990 r., jest najbardziej wszechstronną międzynarodową umową dotyczącą migracji i ochrony praw człowieka. Celem Konwencji jest zapewnienie dostępu do opieki zdrowotnej, odpowiednich warunków pracy i ochrony socjalnej dla wszystkich migrantów, tak samo jak i dla obywateli państwa przyjmującego. Stanem na 2020 rok Konwencję podpisało 39 krajów, a ratyfikowało – 56. Polski na tej liście nie ma. 

Pandemia w 2020 roku zmieniła życie ludzi na całym świecie, jednak szczególnie wrażliwą grupą społeczną okazali się migranci w różnych krajach. Dzisiejsze święto jeszcze raz przypomina, że w globalnym świecie jesteśmy bezpieczni tylko wtedy, gdy wszyscy są chronieni. Dlatego nie możemy nikogo wykluczać.

 

Przewiń do góry